Work Process

ขั้นตอนในการทำงานส่วนออกแบบ

1. ส่งแบบแปลนบ้านหรือพื้นที่ ที่ต้องการให้ออกแบบ พร้อมแจ้งรูปแบบสไตล์ที่ต้องการ และงบประมาณที่ลูกค้ามีอยู่ มาที่ contact@permsub59.co.th เพื่อประเมินค่าออกแบบ และงบประมาณเบื้องต้น

2. เมื่อลูกค้าตกลงให้ทาง “เพิ่มทรัพย์59” ทำการออกแบบ โดยโอนมัดจำในการออกแบบ 5,000.บาทพร้อมนัดวันเวลาในการรับบรีฟงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และเข้าวัดพื้นที่จริง และทำสัญญาว่าจ้างออกแบบ

3.ส่งแบบแปลน ( Lay-out ) ที่ได้ทำการวางตำแหน่งทั้งหมดให้ลูกค้าพิจารณา ( ในส่วนงานแบบแปลนแก้ไขการจัดวางได้ 2 ครั้ง )

4.ส่งงานออกแบบ3D ให้ลูกค้าพิจารณา ( ในส่วนงานออกแบบ 3D แก้ไขรูปแบบและสีได้2ครั้ง ) และทำการประเมินการค่าตกแต่งให้ลูกค้าได้พิจารณา
(ระยะเวลาในการออกแบบจนเสร็จประมาณ 4-8สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการแก้ไขแบบของลูกค้า )

5.ส่งแบบที่ได้ทำการสรุปเป็นที่เรียบร้อย ( โดยให้เป็นไฟล์งานทั้งหมด และจัดทำรูปเล่มขนาด A3 2ชุด )
แบบที่จะได้รับ 1.แบบPERSPECTIVE ( 3D ) 2.แบบ Detail Design & Working Drawing 3.ใบประเมินราคางานตกแต่งภายใน

การส่งแบบให้ลูกค้าพิจารณาจัดส่งให้ทาง Email , Line , inbox , เข้าพบ (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสรุปแบบ)

ค่างานออกแบบ

– งานออกแบบตกแต่งภายใน (3D) 500-1,200บาท / ตรม. ( ขึ้นอยู่กับรูปแบบและสไตล์ที่ต้องการ )
**ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางในการเข้าวัดพื้นที่งานจริง**
ค่างานตกแต่งภายใน
– งานตกแต่งภายในเริ่มต้นที่ 10,000บาท / ตรม.
( ขึ้นอยู่กับรูปแบบงาน และวัสดุที่ลูกค้าเลือก แต่ไม่รวมงานผ้าม่าน วอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และของใช้ในการตกแต่งต่างๆ )

การทำสัญญางานออกแบบและเบิกงวดงาน
งวดงานที่1 (30%จากมูลค่างานออกแบบ) เมื่อทำการเซ็นตสัญญาสั่งจ้างออกแบบ
งวดงานที่2 (60%จากมูลค่างานออกแบบ) เมื่อทำการสรุปแบบ 3Dทั้งหมด (สามารถแบบเป็น2งวดย่อย )
งวดงานที่3 (10%จากมูลค่างานออกแบบ) เมื่อทำการส่งแบบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย