ABOUT

หนึ่งในบริษัท ที่ให้บริการด้านงานออกแบบตกแต่งภายในที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เมื่อสิบปีที่แล้ว ประมาณ ปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในชื่อ Modern & Style ภู่เจริญ จำกัด โดยจุดเริ่มต้นของเรามาจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์และพัฒนามาจนเป็นการให้บริการด้านงานออกแบบ ตกแต่งภายในและภายนอก อย่างครบวงจร การบริการด้วยความความซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา คือบริการอันโดดเด่นของเรา ด้วยเหตุนี้เองเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน
ด้วยจุดมุ่งหมายที่บริษัทฯ จะก้าวไปข้างหน้า สู่ระดับแนวหน้าในการออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างครบวงจรแล้วเราจะพัฒนาสู่ก้าวต่อไปภายใต้ชื่อ“เพิ่มทรัพย์59”
โดยก้าวต่อไปของ“เพิ่มทรัพย์59” จะมุ่งมั่นในการให้บริการด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอกอย่างครบวงจร รวมถึงเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ซึ่งได้มาตรฐานการผลิตจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน เราสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบคุณภาพระดับสากล ด้วยโรงงานผลิตของเราเอง จึงสามารถผลิตงานคุณภาพด้วยราคาที่คุ้มค่า โดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจให้ออกแบบตกแต่ง โรงแรม อาคาร สถานที่ ที่มีชื่อเสียง อาทิ โรงแรมเอมเมอรัล โรงแรมมิราจ ก่อสร้างอาคารเรียนให้กับท่านผู้หญิงสง่า และอื่นๆ อีกมากมาย

วิสัยทัศน์
บริษัท เพิ่มทรัพย์59 จำกัด เป็นผู้สรรสร้างงานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างครบวงจรมีคุณภาพและถูกหลักวิชาชีพงานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง
พันธกิจ
บริษัท เพิ่มทรัพย์59 จำกัด เป็นบริษัทฯสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างครบวงจรที่มีแนวทางการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ และมีความซื่อตรงต่อลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
นโยบาย
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีประสบการณ์ และมีความ ชำนาญสูงเน้นการพัฒนาบุคลากร สร้างทีมงานที่เข้ม แข็ง มุ่งมั่นเพื่อเน้นความสำเร็จในธุรกิจให้ความสำคัญ กับคุณภาพของผลงานเป็นที่ตั้ง ใช้หลักการบริหารที่คล่องตัวยืดหยุ่น สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า